CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Thanh toán bằng tiền mặt:

  Showroom Hà Nội: 411 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
Người đại diện: (Ông) Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Tk số: 0691000419469
Tên TK: Công ty TNHH Vật Liệu Nội Thất Hutra
Mở tại ngân hàng: NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội

– Tài khoản cá nhân. Dành cho khách hàng KHÔNG lấy hóa đơn VAT 
Vietcombank STK: 0491001934805
Chủ Tài Khoản: Vũ Mạnh Hùng